تامین تجهیزات DSLAM

شرکت مخابرات استان همدان

تأمین تجهیزات  12000 پورت DSLAM هواوی شرکت مخابرات استان همدان

Powered by Froala Editor

تامین تجهیزات هواوی DSLAM 5616 و DSLAM 5600

شرکت مخابرات استان مرکزی

تأمین تجهیزات 25000 پورت DSLAM هواوی شرکت مخابرات استان مرکزی

Powered by Froala Editor

تامین تجهیزات انتقال اینترنت

شرکت مخابرات استان فارس

تامین تجهیزات ماکس به منظور انتقال اینترنت به بیش از 170 روستای استان فارس

Powered by Froala Editor

تامین لینک SDH

شرکت مخابرات استان فارس

تامین 17 لینک SDH STM4 بر اساس استاندارد شرکت مخابرات ایران و مشخصات فنی درخواست شده

Powered by Froala Editor

تامین لاین ترمینال نوری

شرکت مخابرات استان فارس

تامین بیش از 40 لینک PDH نوری برند زیسا با ویژگی ADD & DROP دارای تغذیه و خروجی پشتیبان

Powered by Froala Editor

تامین تجهیزات کافو نوری

PCM-ماکس نوری

تأمین بیش از چند هزار پورت کافوی نوری و پیاده سازی آن برای کارفرمایان متعددی از جمله شرکت های مخابرات استانی، پخش و پالایش نفت بندرعباس، بهره برداری نفت و از گچساران و ...

Powered by Froala Editor

سیستم ماکس نوری دیسپاچینگ

شرکت برق منطقه ای استان سیستان و بلوچستان

تأمین تجهیزات و نصب  و راه اندازی سیستم ماکس نوری شامل پورت های E & M، E1، سریال، FXO-FXS و Ethernet جهت دیسپاچینگ برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

Powered by Froala Editor

//