طراحی شبکه رادیویی

اخذ مجوز فرکانسی

در راستای ارائه خدمات مشاوره و طراحی شبکه رادیویی، شرکت پویارهیافت موفق به طراحی شبکه و اخذ مجوز فرکانسی برای کارفرمایان متعددی از جمله پالایشگاه شیراز، برق منطقه ای هرمزگان، آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری، پتروشیمی پردیس، بهره برداری نفت و گاز زگرس جنوبی و ... شده است.

Powered by Froala Editor

طراحی شبکه دیتا

شرکت مخابرات استان کهکیلویه و بویر احمد

ارائه خدمات مهندسی مشاور در زمینه تهیه RFP شبکه تجمیع، برگزاری مناقصه، ارزیابی شرکت کننده ها، نظارت در مراحل انجام کار، آزمایش و تحویل پروژه شبکه تجمیع و دسترسی دیتا در استان

Powered by Froala Editor

//