مهندسی وتحلیل فرکانسی و پوشش شبکه رادیویی TETRA و DMR

شرکت بهره بردای نفت و گاز زاگرس جنوبی

از اقدامات صورت گرفته در این پروژه می توان به جمع اوری اطلاعات، تحلیل وضعیت پوشش رادیویی تترا موجود درباند UHF و چالشهای شبکه موجود و همچنین تطابق نتایج تحلیل کامپیوتری با داده های عملیاتی،نیاز سنجی ارتباطات رادیویی سایتهای مختلف و تهیه ماتریس ارتباطی آنها ،تحلیل پوشش رادیویی DMR درباند VHF درکل سایت های ثابت و تکرارکننده منطقه پارسیان ،مکان یابی جهت استقرار سایتهای جدید رادیویی  VHF و تحلیل آنها ، طراحی توپولوژی و نحوه ارتباطات رادیویی ایستگاه های منطقه پارسیان و ... اشاره کرد.

مهندسی مجدد و باز طراحی شبکه مراکز تلفن ستاد و مناطق عملیاتی

شرکت بهره بردای نفت و گاز زاگرس جنوبی

این پروژه شامل طرح مهندسی مجدد و بازطراحی شبکه مراکز تلفن ستاد و مناطق عملیاتی شرکت بهر برداری زاگرس جنوبی می باشد .

طراحی شبکه رادیویی

اخذ مجوز فرکانسی

در راستای ارائه خدمات مشاوره و طراحی شبکه رادیویی، شرکت پویارهیافت موفق به طراحی شبکه و اخذ مجوز فرکانسی برای کارفرمایان متعددی از جمله پالایشگاه شیراز، برق منطقه ای هرمزگان، آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری، پتروشیمی پردیس، بهره برداری نفت و گاز زگرس جنوبی و ... شده است.

Powered by Froala Editor

طراحی نصب و راه اندازي شبکه بیسیم دیجیتال -DMR

مجتمع فولاد سبا

انجام عملیات طراحی و مهندسی، عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی، آموزش، حمل، بسته بندی و تضمین عملکرد پروژه ایجاد سیستم ارتباط بی سیم مجتمع فولاد سبا

طراحی شبکه دیتا

شرکت مخابرات استان کهکیلویه و بویر احمد

ارائه خدمات مهندسی مشاور در زمینه تهیه RFP شبکه تجمیع، برگزاری مناقصه، ارزیابی شرکت کننده ها، نظارت در مراحل انجام کار، آزمایش و تحویل پروژه شبکه تجمیع و دسترسی دیتا در استان

Powered by Froala Editor

//