تامین ،توسعه، ارتقا و اجرای پروژه مرکز تلفن UNIFY

مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

این پروژه شامل طراحی و مهندسی، اصلاح و بهینه سازی، حمل، نصب، تست، راه اندازی و آموزش و تضمین عملکرد سیستم توسعه و ارتقاء مرکز تلفن (Open Scape 4000)UNIFY می باشد. همچنین از اقدامات صورت گرفته میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  - راه اندازی سرویس های Web Collabration و Video Conferencing
  - راه اندازی ترانک SIP با مرکز CRM مجتمع 
  - توسعه سیستم ضبط مکالمات مرکزی به ظرفیت 600 پورت 
 مرکز تلفن IP

شرکت گاز استان فارس

این مرکز وظیفه ایجاد مکالمات داخلی، شهری و بین شهری شرکت گاز استان فارس را برعهده دارد. در این مرکز از یک دستگاه سوئیچ VOIP شرکت NEC مدل UNIVERSE SV9100 استفاده شده است. این مرکز تلفن  با 200 خط داخلی، 16 ترانک IP، 34 خط دیجیتال داخلی و 8 خط مشترک SIP نصب و راه اندازی شده است. هسته مرکزی سوئیچ بر اساس پروتوکل IP طراحی شده است. این سوئیچ ارتباطات TDM، IP، Video و Wireless را پشتیبانی می نماید. از امتیازات آن نیز میتوان به پشتیبانی از VoiceMail و Video Conference اشاره کرد.


Powered by Froala Editor

//